Home

Wolkom by skûtsje Striidber!

,,Se fregen my oft ik skipper wurde woe. Ik moast der wol even oer neitinke, mar dat hoechde net lang te duorjen”,

Ús ferhaal

Skûtsje Striidber is boud yn 1905 op de Werf ‘Jan Oebeles van der Werff’ yn Drachten, en sylt sûnt 1991 mei oan de IFKS. Om te begjinnen mei Allard Syperda. Hy stjoerde fan 1991 oant 1998 op de Striidber. Dernei werd t roer oer droegen oarn Siebo Zijsling die fan 1998 oant 2018 it roer yn hannen hie. Nei 20 jier bekend gesicht te wêzen bij de grutte A-klasse nam Steven Zijsling yn 2019 it helmhout oer. ,, Se fregen my oft ik skipper wurde woe. Ik moast der wol even oer neitinke, mar dat hoechde net lang te duorjen”,.

Itselde skip, mar in oare skipper. Mei de regels fan de IFKS moatte jo dan underoarn begjinne yn ‘e C-klasse. En sa dwaande is Steven Zijsling tegearre mei syn nije bemannning yn 2019 begûn yn ‘e C-klasse mei promoasje as folgt en syle wy no yn de B-klasse van de IFKS.

Bemanning fan de Striidber

Sûnt 2019 giit it túg fan de Striidber omheech mei een nije bemanning, meitsje hjir kennis mei de manlju en froulju!

Striidber gadgets

Fan T-shirts oant zitzakken, besjoch ús unike Striidber kolleksje hjir!